Poľovná upotrebiteľnosť - PZ Stupava - Mast

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Poľovná upotrebiteľnosť

Kynológia

Od 3.5.2013 platia nové skúšobné poriadky pre skúšky poľovnej upotrebiteľnosti psov, schválené prezídiom SPK na zasadnutí 3.5.2013. Súčasťou uverejnených skúšobných poriadkov pre jednotlivé druhy skúšok sú aj rozhodcovské tabuľky.
Pri organizovaní vrcholových kynologických podujatí SPZ, podujatí chovateľských a kynologických klubov SPZ sa postupuje podľa doteraz platných skúšobných poriadkov vydaných SPZ, resp. v zmysle štatútov jednotlivých podujatí. V prípade, ak na nich pôjde o získanie poľovnej upotrebiteľnosti, musia organizátori i rozhodcovia postupovať podľa ustanovení skúšobných poriadkov pre skúšky poľovnej upotrebiteľnosti SPK.

Skúšobný poriadok pre skúšky duričov .

Skúšobný poriadok pre skúšky farbiarov .

Skúšobný poriadok pre skúšky MP a retrívrov .

Skúšobný poriadok pre skúšky v brlohárení .

Všeobecné zásady pre skúšky PUP .

Poriadok pre vymenovanie rozhodcov pre skúšky z výkonu poľovných psov .


 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky